Kognitiivinen Hypnoterapia

 

KH-Terapia (cognitive hypnotherapy) on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja positiiviseen psykologiaan rakentuva hoitomenetelmä. Tuloksellisuus perustuu kliiniseen kokemukseen ja empiiriseen tutkimukseen. Tuloksia voi saada jo muutaman käyntikerran sarjoina. KH-terapiaa voidaan käyttää kaikissa lyhytterapian vaiheissa.

Terapiassa keskitytään ongelmien juurisyihin ja kartoitetaan olemassa olevat valmiudet ja resurssit. Terapiassa synnytetään ja vahvistetaan korjaavia ratkaisumielikuvia ja mielentiloja. Muutoksia tapahtuu kokemuksissa, havannoissa, aistimuksissa, tunteissa ja/tai käyttäytymisessä.

Kognitiivinen hypnoterapia auttaa esim ahdistukseen, pelkotiloihin, elämäntapamuutoksiin, unettomuuteen, jännittämiseen, syömishäiriöhin tai kielteisiin ajatuksiin.