Ekspressiivinen taideterapia

 

" The more she tells her story, the more she can let go of it. As she keeps changeing the story, the story keeps changeing her. "  Paolo Knill

 

Ekspressiivinen Taideterapia menetelmänä on toiminnallista, kokemuksellista, monitaiteellista ja sensorista, eli aisteja herättävää. Taideterapia voimaannuttaa, antaa iloa, vapauttaa, rentouttaa, sekä auttaa löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja olemiseen ja elämään. Taiteen avulla voidaan lisätä mielikuvituksen rakentavaa käyttöä, auttaa yksilöä löytämään ja kehittämään korjaavia ratkaisuja, jotka johtavat muutokseen, helpotukseen ja eheytymiseen.

Taideilmaisu on visuaalinen kieli, jolla ajatusten ja tunteiden ilmaisu helpottuu. Kokemusten ja merkitysten löytäminen ja kommunikointi taideilmaisun kautta voi joissakin tilanteissa olla helpompaa kuin sanoilla verbalisointi.

Taideterapian hyötyjä: stressistä selviytyminen, konfliktien ratkaisu, oivalluksien saaminen, ongelmallisten käytösmallien vähentäminen, hyvinvoinnin tunteen lisääminen, itsetiedostaminen, traumaattisten kokemusten läpikäynti, sairaudet. Ekspressiivinen Taideterapia sopii kaikenikäisille ja sitä voi toteuttaa yksilö-tai ryhmämenetelmämuotona.

 National Institutes of Health on määritellyt taideterapian " mieli-keho " interventioksi ja luokitellut sen lääketieteelliseksi hoitomuodoksi. Tämä hoitomuoto edistää mielen kykyä vaikuttaa ruumiillisiin toimintoihin ja oireisiin.