Matematiikkaterapia

Matematiikkaterapiassa kuntoutetaan perusopetuksen luokkien 1.-6.oppilaita, joilla ilmenee suuria vaikeuksia matematiikan keskeisissä oppisisällöissä. Matemattiikaterapiassa lapsen ja nuoren kanssa työstetään puuttuvia matematiikan keskeisiä taitoja konkreettisen materiaalin avulla. Matematiikan ollessa hierarkisesti rakentuva oppi-aine hyötyvät matematiikkaterapiasta myös ylä-asteen oppilaat, joilla matematiikan taidoissa on aukkoja.

Matematikkaterapian alussa tehdään kartoitus, jonka avulla eteneminen suunnitellaan. Terapiaa jatketaan kunnes lapsi pääsee luokkansa tasolle ja pystyy jatkamaan luokassa matematiikan opiskeluaan. Matematiikkaterapiassa käytetään paljon havainnollistavia  materiaaleja.

Matematiikkaterapia on kehitelty Göttingen Yliopiston matematiikkaklinikalla ja sen on Suomeen tuonut Maria Dräger.

On aika korjata väärä uskomus huonosta ja hyvästä matikkapäästä. Oikealla tuella lapsen on mahdollista päästä matematiikan taidoissa oikealle tasolle.

Lisätietoa matematiikan oppimisen vaikeuksista sekä Unkarilaisesta toiminnallisesta matematiikasta.

 Linkki: www.lukimat.fi

Linkki: www.varganemenyi.fi

 

Matematiikan taitojen kuntoutukseen sisältyy taitojen ja ongelmakohtien alkukartoitus. Kuntouttavaan matematiikkaan suunnitellaan tapauskohtaisesti tapaamiskerrat.

5krt /250e

10krt/500e