LuKi-ja puhekuntoutus

Luki-ja puhekuntoutus

Lukikuntoutuksessa keskitytään kirjoittamisen ja lukemisen sujuvuuden harjoitteluun tai luetun ymmärtämisen strategioiden opetteluun.

Lukiopetukseen kuuluvat myös oman oppimistyylin ja oppimisstrategioden kartoitus.

Opittava sisältö räätälöidään aina lukitestin kautta yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tapaamisten aikana voidaan oppimisstrategioita linkittää eri oppi-aineisiin tai vaihtoehtoisesti keskittyä motivaatioon, muistitekniikoihin ja visualisointiin.

 

 

 

 

Opetuspaketti: 5 kertaa  45min/ 250 e  

Yksittäiset tunnit: 50e

Lukitestit ja todistukset : 80e-100e

 Linkki lukivaikeuksista: www.lukihairio.fi

Link on lässvårigheter: www.dyslexi.fi

 

Puhekuntoutus:

Artikulaatiovirheen (s,r,l) kartoitus ja korjaamiseen tarvittavat harjoitustehtävät ohjeistuksineen. Yleensä tarvitaan 5 kertaa tai enemmän.

Asiakas saa mukaan itsenäiset kotitehtävät, joiden edistymistä arvioidaan yhdessä erityisopettajan kanssa.

Yksittäiset tunnit: 50e

Artikulointiopetus: 5krt / 250e.