Make big changes in small steps

 

Terapiasuuntaukseni on ratkaisukeskeinen ja integratiivinen. Käytän terapiassa myös kognitiivisia, luovia ja toiminnallisia menetelmiä asiakkaan toiveen mukaan. Terapiassa pidän tärkeänä kokemusten kunnioittamista ja kokonaisvaltaista psykofyysistä kohtaamista. Olen koulutukseltani mielenterveyshoitaja, varhaiskasvatuksen kandidaatti, käyttäytymistieteen maisteri sekä erityisopettaja. Lisäksi olen perehtynyt sosiaalipsykologiaan, työ-ja organisaatiopsykologiaan, sekä koulutuksen suunnitteluun ja hallintoon.

Voit ottaa minuun yhteyttä, jos tarvitset tukea ja uusia näkökulmia esim. työssä jaksamisessa, erillaisissa elämän kriisitilanteissa, vanhemmuuden haasteissa tai kasvatukseen, käyttäytymiseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Löydetään yhdessä toimivia keinoja,uusia näkökulmia ja voimavaroja ongelmalliseen tilanteeseen.

Koulutukset:

Varhaiskasvatuksen kandidaatti

Käyttäytymistieteen maisteri

Erityisopettaja

Post Gradued Diploma in Solution Focused Therapy

Ekspressiivinen Taideterapeutti

Kognitiivinen Hypnoterapeutti

Mielenterveyshoitaja

Rn: 60303074441

 

Täydennys-ja hyvinvointikoulutuksia:

Ahaa-aivotreeniohjaaja

Logopedian perusopinnot

Matematiikkaterapia

Varga Nemenyi matematiikkamenetelmät

Mindfullness ja tietoisuustaito

Neurolingvistinen prosessointi /NLP

Psykofyysinen psykoterapia

Sosio-ja psykodraamamenetelmät

Seikkailu-ja toimintakokemusmenetelmät

Syvän äänen ymmärtämisen koulutuksia (Iegor Reznikof, Pia Skipdahl)

Rumpu hoitavana ja rentouttavana elementtinä

Sointu-ja äänikylpyhoidot