Pariterapia

 

Yhdessä kuljettu polku yhdistää

 

Ratkaisukeskeisessä pariterapiassa keskitytään voimavaroihin ja toimivien ratkaisujen etsimiseen ja löytämiseen. Asiakkaita kannustetaankin tarkastelemaan omaa tilannettaan erillaisten ratkaisujen ja näkökulmien vinkkelistä.Tavotteissa tuetaan ja autetaan tunnistamaan ja näkemään ne tekijät, jotka estävät tavoitteiden toteutumista. Ratkaisukeskeinen pariterapia onkin käytännönläheistä ja usein myös lyhytkestoista. Pariterapialla pyritään lujittamaan keskenäistä tunnesuhdetta ja lisäämään luottamusta, sekä turvallisuuden tunnetta.Terapeuttina autan myös tunnistamaan negatiivisen vuorovaikutuksen kehiä ja pyrin edesauttamaan korjaavien tunnekokemusten esilletuontintia.